Kontakt

Ośrodek Kształcenia Administracji Stanisław Wierzbięta

Polanowice 90, 32-090 Słomniki

ul. Nuszkiewicza 14/PG1,  31-422 Kraków

Telefon: 697 876 901

Email: biuro@szkolenia-oka.pl