O nas

Ośrodek Kształcenia Administracji

jest firmą szkoleniową działającą od 2007 r. Koncentrujemy się na szkoleniach z zakresu szeroko pojętych finansów jednostek samorządu terytorialnego. Naszymi wykładowcami są specjaliści pracujący w regionalnych izbach obrachunkowych, urzędach wojewódzkich, audytorzy. Byliśmy pierwszą firmą szkoleniową, która w 2015 r. wprowadziła w swojej ofercie e-szkolenia dla sektora publicznego.

Zapraszamy na e–szkolenia. Jeżeli potrzebujesz zgody przełożonego na dokonanie zakupu możesz pobrać gotowy druk o nazwie ZGODA’ klikając tutaj.

Zapraszamy !


O naszych wykładowcach

Izabela Micyk – Naczelnik WIAS RIO w Krakowie, wieloletni Skarbnik Gminy, uznany wykładowca

Dr Dariusz Kała – wieloletni wykładowca, trener i autor szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej i finansów publicznych, autor ponad trzystu publikacji naukowych i poradniczych z zakresu prawa administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), cywilnego, w tym książek z zakresu tematyki OSP i PSP.

Alicja Juszczyk –  radca prawny z wieloletnim doświadczeniem jako: członek kolegium a także radca prawny Regionalnej Izby Obrachunkowej, rzecznik dyscypliny finansów publicznych, członek komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, arbiter Urzędu Zamówień publicznych. Wieloletni wykładowca.

Robert Pieprzyca – audytor (uprawnienia Ministra Finansów nr 1255/2004) – praktyk z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku skarbnika miasta i gminy, były pełnomocnik Wojewody ds. budżetu oraz audytor wewnętrzny w samorządowych jednostkach finansów publicznych. Niezależny konsultant prowadzący własną firmę specjalizującą się w odliczaniu podatku VAT dla Gmin, przeprowadzeniu audytów wewnętrznych w JST zgodnie z ustawą o finansach publicznych, przeprowadzaniu audytów zewnętrznych finansowanych ze środków UE, przeprowadzeniu kontroli finansowych oraz doradztwie finansowym i gospodarczym dla JST.

Piotr Jułga – doradca podatkowy nr wpisu 13471